SPONZORSKI TIM OK TENT OBRENOVAC

ELEKTROPRIVREDA SRBIJE - GENERALNI SPONZOR

Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ najveća je kompanija u Srbiji, privredni i energetski oslonac zemlje. Osnovne delatnosti JP EPS su proizvodnja, snabdevanje i distribucija električne energije, kao i trgovina električnom energijom.
EPS je u potpunosti posvećen ostvarenju svoje misije, a to je sigurno snabdevanje kupaca električnom energijom, pod tržišno najpovoljnijim uslovima, uz stalno podizanje kvaliteta usluga, unapređenje brige o životnoj sredini i uvećanje dobrobiti zajednice u kojoj posluje.
EPS nastoji da bude društveno odgovorna, tržišno orijentisana i profitabilna kompanija, konkurentna na evropskom tržištu i sa značajnim uticajem u regionu, prepoznata kao pouzdan partner domaćim i međunarodnim kompanijama… VIŠE

KONTAKT

Email: pr@eps.rs

Telefon: 011 20 24 832

Adresa:                                               JP “ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”       Balkanska 13, 11000 Beograd

WEB: www.eps.rs

STRELA OBRENOVAC - TEHNIČKI SPONZOR

KONTAKT

Email: office@trans.rs

Telefon: +381 11 8726 200

Adresa:                                               Belopoljska br.6                         11500 Obrenovac

WEB: Facebook page