JUNIORKE OK TENT Obrenovac

TEHNIČARI

LIBERA

BLOKERI

PRIMAČI

Mina Mijatović 16.10.2001. Čačak

Stefana Pakić 28.04.2004. Valjevo

KOREKTORI

Anđela Šojić 28.09.2004. Foča

TEHNIČARI

LIBERA

BLOKERI

PRIMAČI

Teodora Isailović 16.09.2002. Obreno.

Bojana Popović 21.04.2004. Prokuplje

KOREKTORI

#00 OK TENT

TEHNIČARI

LIBERA

BLOKERI

PRIMAČI

Milica Babić 21.01.2005. Obrenovac

Jovana Cvetković 25.03.2002. Kraljevo

KOREKTORI

#00 OK TENT

STRUČNI ŠTAB

PRVI TRENER

DRUGI TRENER