JUNIORKE OK TENT Obrenovac

TEHNIČARI

LIBERA

BLOKERI

PRIMAČI

ok TENT

Stefana Pakić 28.04.2004. Valjevo

KOREKTORI

Anđela Šojić 28.09.2004. Foča

TEHNIČARI

LIBERA

BLOKERI

PRIMAČI

Teodora Isailović 16.09.2002. Obreno.

Bojana Popović 21.04.2004. Prokuplje

KOREKTORI

OK TENT

TEHNIČARI

LIBERA

BLOKERI

PRIMAČI

Milica Babić 21.01.2005. Obrenovac

Jovana Cvetković 25.03.2002. Kraljevo

KOREKTORI

#00 OK TENT

STRUČNI ŠTAB

PRVI TRENER

DRUGI TRENER